.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت
 دعای فرج امام زمان علیهم السلام 


کانال تلگرام ادبیات متوسطه
:: بازدید از این مطلب : 51
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : aref
ت : سه شنبه 4 آبان 1395
.

   

هوش هیجانی توسط کدام یکی از متخصصان روانشناسی و تربیت مطرح گردید؟

سالوی

گارتنر

دیوید پرکینز

سالوی-گاردنر

2   

در الگوی ADDIE ، کدام گزینه مربوط به مرحله طراحی نمی‌شود؟

محیط

اهداف

ابزار

3   

در نرم افزار Power Point، برای جلوگیری از تکرار عملیات درج شماره صفحه، آرم، دکمه‌های مرور و ... در اسلایدها از چه ابزاری استفاده می‌شود؟

اسلاید الگو

تم

دکمه های عملیاتی

چیدمان

4   

در نرم افزار PowerPoint پیش نمایش اسلایدهای ما در کدام قسمت مشاهده می‌شوند؟

Slides

Outline

5   

کدام یک سطوح مدارس هوشمند را بیان می‌کند؟

الکترونیک، نیمه الکترونیک، هوشمند، نیمه هوشمند، تمام هوشمند

تمام هوشمند، نیمه هوشمند، هوشمند، نیمه الکترونیک، الکترونیک

نیمه الکترونیک، الکترونیک، نیمه هوشمند، هوشمند، هوشمند پیشرفته

هوشمند پیشرفته، هوشمند، نیمه هوشمند، الکترونیک، نیمه الکترونیک

6   

بهترین ابزاری که می‌تواند تعامل علمی و آموزشی بین مدارس برقرار نماید کدام است؟

سامانه نرم افزاری

سامانه سخت افزاری

سامانه یکپارچه

سامانه مدارس هوشمند

7   

در نرم افزار Powerpoint،برای خروج از نمای Slide show، فقط باید از دکمهESCصفحه کلیداستفاده کرد.

صحیح

غلط

8   

کدامیک از مولفه های هوش هیجانی باعث می شود شخص مولد و اثربخش باشد؟

شناخت عواطف شخصی

به کاربردن درست هیجانها

برانگیختن خود

حفظ ارتباطها

9   

با توجه به تعریف مدارس هوشمند کدام گزینه تعریف کاملتری از آن را بیان می‌نماید؟

مدرسه ای که مديريت، نظارت، كنترل، یاددهی-یادگیری، منابع آموزشی و کمک آموزشی، ارزشیابی، اسناد و امور دفتری بر پایه فن آوری اطلاعات باشد.

مدرسه ای که مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات و در جهت بهبود نظام آموزشی و تربيتی و پژوهش محور طراحي شده است.

مدرسه ای با الهام از آموزه هاي ديني و دستيابي به اهداف عاليه نظام تعليم و تربيت و گسترش عدالت آموزشي، در سطح كشور باشد.

مدرسه ای است که درآن روند اجرای کلیه فرآیندها، مبتنی بر فن آوری اطلاعات در جهت بهبود نظام آموزشی و تربيتی پژوهش محور طراحي شده است.

10   

کدام گزینه جزو وظایف کارگروه توسعه هوشمند سازی مدارس نیست؟

اجرای طرح های جدید

آسیب شناسی

توانمند سازی منابع انسانی

تشکیل کارگاه های آموزشی

 :: بازدید از این مطلب : 16
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : aref
ت : سه شنبه 19 بهمن 1395
.
نیایش :بیا تا برآریم دستی ز دل


:: موضوعات مرتبط: نیایش :بیا تا برآریم دستی ز دل , ,
:: بازدید از این مطلب : 1368
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
ن : aref
ت : یک شنبه 11 بهمن 1394
روان خوانی دو نقّاش


:: موضوعات مرتبط: روان خوانی دو نقّاش , ,
:: بازدید از این مطلب : 1296
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
ن : aref
ت : یک شنبه 11 بهمن 1394
درس هفدهم :شازده کوچولو

شازده کوچولو، اثری خیال انگیز و زیباست که در خلال آن عواطف بشری به ساده ترین شکل،
تجزیه و تحلیل شده است و عناصری که بر اثر غوطه ورشدن در علائق مادّی از سجایای انسانی به دور
افتاده اند، با نام )آدم های بزرگ( در قالب طنز بازگو شده است. شازده کوچولو، شعری است منثور
و نثری است شاعرانه که سرشار از یک دنیا لطف و معنی است. این اثر، رؤیایی است راستین که در
درون آدمی ریشه دوانده است. شازده کوچولو همان قدر که رؤیایی می نماید، آرزوهایش واقعی و
لمس کردنی است و در کالبدی کوچک، تمام پاک یها، زیبایی ها، حقیقت ها و احساس های راستین را
در خود دارد و از دروغ ها، تظاهرها، فرومایگی ها و نابخردی های به ظاهر خردمندانه به دور است.
سخنان شازده کوچولو، پرنده های سپیدی هستند که به هر سو می پرند و حقیقت و راستی را به آنهایی
آنچه اصل است، « : که شیفتهٔ زیبایی های درونند، هدیه می کنند و با صدای شازده کوچولو می خوانند
.» از دیده پنهان است
شازده کوچولو پسرکی است اهل یک سیّارهٔ کوچک که یک روز با گل سرخش قهر می کند و با
پرواز پرنده های مهاجر به زمین می آید و دنبال دوست می گردد. در زمین با موجودات مختلف برخورد
می کند و ماجرا هایی برایش پیش می آید و در آخر می فهمد که چطور باید گلش را دوست داشته باشد.


:: موضوعات مرتبط: درس هفدهم :شازده کوچولو , ,
:: بازدید از این مطلب : 3260
|
امتیاز مطلب : 14
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
ن : aref
ت : یک شنبه 11 بهمن 1394

 

درس شانزدهم : آرزو
شاعر سعی کرده است بگوید، بنویسد، حرف بزند و از این طریق حسّ پنهان خویش را به دیگران
منتقل کند. او تلاش کرده است که مخاطبانش مثل یک دوست صمیمی گوش شنوایش شوند.
او می آموزد که باید به دوستان احترام گذاشت و برای ایشان آرامش خاطر ایجاد کرد و سعی کرده
است با زبان مردم حرف بزند تا افراد جامعه را به سمتی هدایت کند که به کمال و انسانیت برسند. چراکه
شاعر زبان و قلم مردم است.
در این دنیای وانفسای کنونی که همه با هم بیگان هاند، عشق و محبّت رنگ باخته است، صفت های
خوب کم رنگ شده اند و همه در لاک خود فرو رفته اند، یادآوری این تفاوت برای بیداری وجدان های
درنگی در متن
185 خفته، ضروری به نظر می رسد. شاعر براساس اولویت، نیازمندی های زندگی بشری را بیان می کند.
این شعر به نوجوانان و جوانان امروزی می آموزد که آنچه در زندگی جوامع بشری مهم است و
حیات انسان بر آن استوار است عشق، دوستی و مهرورزی است و این انسان است که بار امانت الهی
را بر شانه های خستهٔ خود به دوش می کشد.
باید همه بدانند که حسّ نوع دوستی ایجاب می کند که همواره بهترین ها را برای دیگران آرزو کنیم.
این شعر از نظر معنی و مفهوم با شعر زنگ آفرینش در کتاب هفتم ارتباط موضوعی دارد.
نکتهٔ دوم درس، بیان این مطلب است که اگر دیگران را دوست داشته باشی، آنها نیز دوستت
خواهند داشت.
آنچه در روابط دوستانه مهم به نظر می آید این است که یک دوست مهربان، معتمد، مفید و موثّق
باشد به طوری که حریم ما را محترم بشمارد. دوستی به اعتماد دو سویه نیاز دارد و در گرو زمان است.
دوستی به مانند درختی است که با گذشت زمان رشد می کند و ریشهٔ آن محکم تر می شود.
شاعر سعی کرده است عینک خوش بینی را بر چشمان خود داشته باشد تا از وجود کسانی که در
لباس دشمن در اطرافش هستند به عنوان افرادی مفید یاد کند. دوستان همواره سعی می کنند تمام آنچه
در آینهٔ وجود ما نقش می بندد، را زیبا جلوه دهند و این تأیید و تصدیق دوستانه سبب می شود که بسیاری
از نقایص فرد پنهان بماند، امّا دشمنان به هر دلیل، نکاتی را یادآور می شوند که سبب می شود غرور
کاذب فرد شکسته و متوجّه نقایص خود شود که به مرور سبب اصلاح فرد خواهد شد.
در بند دیگر از شنونده و خواننده می خواهد که همواره صبوری و شکیبایی را پیشه کند و در برابر
اشتباهات دیگران بردبار باشد که حسّ گذشت و بخشش را در خواننده تقویت می کند.
شاعر در بند دیگر آرزو می کند که انسان قدر دوران حال را بداند و معتقد است زندگی روند طبیعی
خود را طی خواهد کرد . مراحل زندگی، یکی پس از دیگری از راه خواهد رسید و انسان را تشویق
می کند که همواره در زمان حال زندگی کند و در حسرت آینده نباشد، زیرا که دیر یا زود هر دوره پشت
سر گذاشته خواهد شد، مهم این است که هر مرحله با چه کیفیتی سپری شود.
او همه را دعوت می کند که دیگران را از وجود خود بهره مند سازد و از آنچه در اطرافشان است
نهایت استفاده را ببرند. شاید گوش جان سپردن به آوای مرغ سحری در سکوت مطلق شب ایجاد یک
ارتباط معنوی بین انسان و خالق عالم هستی باشد و این، یک احساس لطیف و زیبا به انسان می دهد
و انسان وقتی می بیند شب با تمامی سیاهی و تاریکی اش رخت سفر بر می بندد و جای خود را به روز
روشن می دهد، عظمت و بزرگی خالق هستی را بیشتر به نظاره می نشیند.
186
شاعر از دوست خود م یخواهد که دان های را در دل خاک بکارد و جریان رشد و تعالی آن را به تماشا
بنشیند. او م یخواهد روند و سیر جریان زندگی انسان را از کودکی تا پختگی و بزرگ شدن به او گوشزد
کند و اینکه همان طور که یک دانه به طور طبیعی مراحلی را سپری می کند تا به یک درخت تبدیل شود،
انسان هم با مراقبت های خاص و ویژه، هر دوران را یکی پس از دیگری طی می کند تا به کمال برسد.
او از دوست خود می خواهد که پول و ثروت را تحت اختیار خود و در جهت خوب و مثبت به کار
بگیرد چون این انسان است که فرمانروای پول است زیرا اگر ثروت و سرمایه بر انسان حاکم باشد، آگاهی
و معرفت را از انسان خواهد گرفت و انسان را به هر سمت و سویی که بخواهد می برد.
در بند آخر نیز آرزو دارد که دوستانی خوب داشته باشد. دوستان واقعی همواره نقاط مشترکی با
هم دارند. مانند: شکیبایی، احترام، اعتماد، پایداری، عشق و همدردی، انعطاف پذیری و سود رسانی،
یکرنگی، عفو و بخشش.
او بر این عقیده است که دوستان حقیقی تحت هیچ شرایطی از یکدیگر آزرده خاطر نمی شوند
و در صورت رنجش نیز به راحتی چشم پوشی می کنند. وی معتقد است که همهٔ اینها، جزء بهترین
آرزوهاست و هر انسانی که یادکر دهای گفته شده را دارا باشد، زندگی شایسته ای خواهد داشت.

 :: موضوعات مرتبط: درس شانزدهم : آرزو , ,
:: بازدید از این مطلب : 933
|
امتیاز مطلب : 6
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
ن : aref
ت : یک شنبه 11 بهمن 1394
درس پانزده: آزاد


:: موضوعات مرتبط: درس پانزده: آزاد , ,
:: بازدید از این مطلب : 530
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
ن : aref
ت : یک شنبه 11 بهمن 1394
بود قدر تو افزون از ملایک


:: موضوعات مرتبط: شعرخوانی:بود قدر تو افزون از ملائک , ,
:: بازدید از این مطلب : 2554
|
امتیاز مطلب : 11
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
ن : aref
ت : یک شنبه 11 بهمن 1394

 

پیدای پنهان

 

توحید مفضل؛ شرح شگفتی های آفرینش از زبان امام صادق علیه السلام

توحید مفضل حدیثی است طولانی، مشتمل بر سخنان امام جعفر صادق علیه السلام با موضوع محوری اسرار آفرینش که طی چهار جلسه بر مفضل بن عمر جعفی املا شده است.  توحید مفضل از كتاب های ارزشمند و معتبر شیعه در مباحث اعتقادی محسوب می شود.

مفضل بن عمر کیست؟

ابومحمد مفضل بن عمر جعفی كوفی (متوفی قرن دوم هجری)از چهره های سرشناس و از شاگردان ممتاز امام صادق و امام کاظم و امام رضا علیهم السلام بشمار می آید. بنابر بعضی روایات، وی امام باقر علیه السلام را نیز درك كرده است. وی روایات فراوانی را از امام جعفر صادق علیه السلام و امام موسی كاظم علیه السلام نقل كرده و از راویان بزرگ حدیث بشمار می رود.
 
مفضل بن عمر نزد ائمه اطهار علیهم‌السلام جایگاهی ویژه داشت و وكیل آن ها در گرفتن اموال و مصرف آن بود كه این خود دلیل بر اعتماد و اطمینان ائمه بزرگوار به وی است. مفضل نماینده خاص امام صادق علیه‌السلام در کوفه بود. در روایتی آمده كه امام صادق علیه السلام به مفضل فرمود: «هرگاه دیدی میان دو تن از شیعیان ما اختلاف و نزاعی بر سر مالی به وجود آمده، تو خود از اموال من آن را بپرداز».
 
این فقیه شایسته در سایه آموزش‌ها و عنایت‌های امام صادق علیه‌السلام به مرتبه‌ای رسید که آن حضرت در مورد او  می‌‌فرمود:
 
کاش همه شیعیانش در فهم و دانش، مانند مفضل بودند. 
 
مفضل پس از هشتاد سال عمر بابركت و خدمت در راه آیین محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله در شهر كوفه دارفانی را وداع نمود و به حق پیوست.
 
دیگر آثار او به جز توحید مفضل عبارتند از : كتاب الوصیه، كتاب الیوم واللیله، كتاب علل الشرایع.

داستان نوشتن کتاب توحید مفضل

مفضل داستان نوشتن كتاب را این گونه نقل می كند: «یك روز عصر من در مسجد مدینه در كنار قبر مطهر حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته بودم و در مقام و منزلت آن حضرت فكر می كردم كه ناگهان ابن ابوالعوجاء و یارانش وارد شدند و در كناری نشستند و شروع به صحبت كردند. آنان از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله به عنوان یك فیلسوف، كه با زیركی فراوان نام خود را در جهان زنده نگه داشت، نام بردند و گفتند، این جهان خدایی ندارد و همه چیز خود به خود به وجود آمده و این جهان همیشه بوده و خواهد بود. من نتوانستم خشم خود را فروبنشانم و بر سر آن ها فریاد زدم و گفتم: ای دشمنان خدا آیا كافر شده اید؟! آنان در پاسخ من گفتند: اگر تو از یاران جعفر بن محمد علیه السلام هستی، او این گونه با ما سخن نمی گوید.
 
من از نزد آن ها خارج شدم و به نزد امام صادق علیه السلام رفتم و ماجرا را برای آن حضرت تعریف كردم. آن حضرت فرمود:
«فردا صبح به نزد من بیا و قلم و كاغذی نیز بیاور تا برای تو از حكمت خداوند متعال در آفرینش جهان سخن بگویم... »
 
من هم فردا صبح به نزد آن حضرت رفتم و ایشان نیز این كتاب را به من املا فرمود.
 
 امام علیه السلام این كتاب را در چهار جلسه و در چهار روز، از صبح تا ظهر بر مفضل املا كردند.

نگاهی اجمالی به محتوای کتاب توحید مفضل:

جلسه اول :

امام علیه السلام  در آغاز، علت این كه عده ای وجود خداوند متعال را انكار و یا در او شك می كنند، ناآگاهی از اسباب و شیوه آفرینش جهان هستی بیان می فرماید. سپس به بیان آفرینش جهان و خلقت انسان و اعضای بدن او، مانند دستگاه گوارش و حواس پنج گانه، می پردازد و از آن ها به حكمت و قدرت و علم خداوند متعال، كه آفریننده آن ها است، استدلال می كند؛
 
جلسه دوم:
 
امام در جلسه دوم به بیان شگفتی های جهان حیوانات، مانند خزندگان و چهارپایان مانند اسب، فیل، زرافه، میمون، سگ و پرندگان مانند مرغ و خفاش و حشراتی مانند زنبور عسل، ملخ، مورچه و ماهی می پردازد؛
 
جلسه سوم:
 
امام علیه السلام در جلسه سوم شگفتی های آسمان و زمین مانند رنگ آسمان و طلوع و غروب خورشید، و فصل های سال و خورشید و ماه و دیگر ستارگان و حركت بسیار سریع آن ها در آسمان و آفرینش سرما و گرما و باد و هوا و چگونگی ایجاد صدا و كوهها و گیاهان و... را بیان می نماید؛
 
جلسه چهارم:
 
در جلسه چهارم  صحبت های امام صادق علیه السلام  به بیان اسرار آفرینش در بلاها و پاسخ به شبهات منکران اختصاص می یابد.
 
وضعیت نشر:
 
این كتاب، به همت انتشارات مكتبه الداوری قم، به قطع وزیری چاپ شده است. همچنین این کتاب بارها به فارسی وارد و ترجمه شده است که از جمله آن ها ترجمه علامه مجلسی و ترجمه علی اصغر فقیهی می باشد.
 
 
منابع:
محمدرضا ضمیری، کتاب شناسی تفصیلی مذاهب اسلامی
محمد مهدی رضائی، "نگاهی موحدانه به شگفتی های آفرینش از زبان امام صادق علیه السلام" (ترجمه توحید مفضل)، نشر جمال، 1390 ش
 


:: موضوعات مرتبط: درس چهاردهم: پیدای پنهان , ,
:: بازدید از این مطلب : 6419
|
امتیاز مطلب : 9
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
ن : aref
ت : یک شنبه 11 بهمن 1394
درس سیزدهم :آشنای غریبان

متن درس سیزدهم از دو غزل امام خمینی )ره( و قیصر امین پور شکل گرفته است. عنوان شعر
آغازین )آشنای غریبان( دارای تناقض)پارادوکس( است که این خود حسن انتخابی است و در آن به
امام رضا )ع(، امام غریبان، اشاره دارد. عنوان دومین غزل، استعاره ای از امام مهدی )عج( است.
لحن خوانش غزل نخستین، لحنی روایی آمیخته با بیان عواطف و آرزوهاست و در غزل امام )ره(
لحنی امیددهنده و بشارت آمیز است.
تصویرسازی های امین پور در آرایه هایی چون تشخیص )چشمه های خروشان تو را می شناسند/
موج های پریشان…/ پرسش تشنگی را…( و تشبیهاتی مانند: پرسش تشنگی را تو آبی/ نام تو رخصت
رویش است…/ در بیت های آغازین این غزل به چشم می خورد. در بیت چهارم، گل های این باغ،
نمادی از انسا نهای پاک و نی کنهاد ایران زمین است و در مصراع پایانی )کوچه های خراسان…(
مجاز و جان بخشی دیده می شود.
در غزل امام)ره( ظهور حضرت مهدی)عج( همچون فرا رسیدن بهار است که همهٔ استعدادهای
طبیعت دست به دست هم داده و برای رویش نو آماده می شوند و ظهور حضرت مهدی )عج( حیات
مجدّد بشریت برای رشد و بالندگی است.
استعاره از امام » گل، بهار جان، جان جهان، سلطان زمین و آسمان و منجی جهان « در این غزل
مهدی )عج( است؛ رابطهٔ مراعات نظیر در بین واژگان )گل، بهار، عید(، )گلزار،لاله، باران، زمین،
آسمان( برقرار است، همچنین بین دو واژهٔ )جان و جهان( آرایهٔ جناس دیده می شود.

قالب شعر :
غزل
چشمه های خروشان تو را می شناسند        
موج های پریشان تو را می شناسند

معنی :
چشمه های خروشان و موج های پر تلاطم تو را می شناسند.
آرایه :
چشمه ها و موج ها می شناسند : تشخیص
چشمه ، خروشان و موج : مراعات نظیر
تکرار « ش » : واج آرایی
خروشان و پریشان : مشتق
  پرسش تشنگی را تو آبی ، جوابی  
   ریگ های بیابان تو را می شناسند

معنی :
تو برای انسان های تشنه ی معرفت ، مانند آبی هستی . شن های بیابان هم ارزش تو را می دانند.
آرایه :
تو آبی : تشبیه
تشنگی و آب : تضاد و مراعات نظیر
ریگ ها می شناسند : تشخیص
نکته :
پرسش ، تشنگی : مشتق
« ی » در آبی و جوابی : اسنادی به معنی هستی
« را » مصراع اول : حرف اضافه به معنی برای
« را » مصراع دوم : نشانه مفعولی


:: موضوعات مرتبط: درس سیزدهم :آشنای غریبان , ,
:: بازدید از این مطلب : 4092
|
امتیاز مطلب : 7
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
ن : aref
ت : یک شنبه 11 بهمن 1394
حکایت:سیرت سلمان

مجدالدّین خوافی از نویسندگان نیمهٔ اوّل قرن هشتم هجری و از جمله استادانی است که توانست
مجموعه ای به نام روضهٔ خلد را به تقلید از گلستان سعدی فراهم آورد.
روضۀ خلد در هجده باب نگاشته شده است که هر باب با توضیحاتی دربارهٔ همان باب، آغاز و سپس
با بیان حکایت هایی مرتبط با آن ادامه م ییابد. حکایت های این کتاب همانند کتاب گلستان، نثری آمیخته
به نظم و متضمّن آیات، احادیث، اخبار، حکمت و... است.
سلمان فارسی از اصحاب ایرانی حضرت محمّد )ص( بود که ایشان او را از اهل بیت خود معرفی
کرده است. وی در جنگ خندق از طرّاحان اصلی حفر خندق به شمار می آید. او در پایان عمر خود،
والی مدائن شد.
خوانش متن با لحن روایی و همراه با خرده لحن های جمله های امری و خبری بر اثرگذاری و
دریافت آموزه های حکایت مؤثّر است. ساده زیستی از آموزه های عملی زندگی است که رهبران و
فرماندهان جامعهٔ اسلامی همواره بدان پایبند بوده اند. دوری و بیزاری از غرور و تکبّر، خرسند ساختن
افراد جامعه و همدلی با آنان و عمل به تکلیف و وظیفه، از نکته هایی است که در این حکایت به آن اشاره
شده است.


:: موضوعات مرتبط: حکایت:سیرت سلمان , ,
:: بازدید از این مطلب : 1587
|
امتیاز مطلب : 6
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
ن : aref
ت : یک شنبه 11 بهمن 1394
زن پارسا


:: موضوعات مرتبط: درس یازدهم:زن پارسا , ,
:: بازدید از این مطلب : 1957
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : aref
ت : یک شنبه 11 بهمن 1394


                  قرآن
قرآن
                 عربی

عربی
              ریاضی

ریاضی
                                     انگلیسی 1


ریاضی


                   انگلیسی2


ریاضی


                   انگلیسی3


ریاضی:: موضوعات مرتبط: راهنمای دروس پایه نهم , ,
:: بازدید از این مطلب : 391
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : aref
ت : جمعه 2 بهمن 1394
.
کتاب ورق زن راهنمای فارسی نهم


:: موضوعات مرتبط: کتاب ورق زن راهنمای فارسی نهم , ,
:: بازدید از این مطلب : 490
|
امتیاز مطلب : 9
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
ن : aref
ت : پنج شنبه 1 بهمن 1394

کناب معلم فارسی نهم:: موضوعات مرتبط: کتای راهنمای معلم پایه نهم , ,
:: بازدید از این مطلب : 580
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : aref
ت : پنج شنبه 1 بهمن 1394

درس هشتم

 

 

                     با تشکر از وبلاگ
http://www.asadiojag.blogfa.com/:: موضوعات مرتبط: پاورپوینت درس هشتم: همزیستی با مام میهن , ,
:: بازدید از این مطلب : 468
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : aref
ت : پنج شنبه 24 دی 1394
.

دریافت:: موضوعات مرتبط: پاورپوینت درس اول آفرینش همه تنبیه خداوند دل است+فایل صوتی درس , ,
:: بازدید از این مطلب : 622
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
ن : aref
ت : شنبه 21 آذر 1394
.

پاورپوینت درس دوم عجایب صنع حق تعالی

توجه:: موضوعات مرتبط: پاورپوینت درس دوم عجایب صنع حق تعالی , ,
:: بازدید از این مطلب : 855
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
ن : aref
ت : شنبه 21 آذر 1394
.

پاورپوینت درس سوم پایه نهم: مثل آیینه

مثل آیینه:: موضوعات مرتبط: پاورپوینت درس سوم پایه نهم: مثل آیینه , ,
:: بازدید از این مطلب : 663
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
ن : aref
ت : شنبه 21 آذر 1394
.

هم نشین:: موضوعات مرتبط: پاورپوینت درس چهارم پایه نهم: هم نشین , ,
:: بازدید از این مطلب : 197
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : aref
ت : شنبه 21 آذر 1394
.

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

تبلیغات
موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی